Cele mai bune cărţi…

“Cartea îl fascinează sau, mai degrabă, îi dă un altfel de sentiment de siguranţă.

De fapt, nu-i spune nimic nou şi ăsta este unul motivele pentru care-l atrage. Spune exact ceea ce ar spune şi el, dacă şi-ar putea face ordine prin gândurile răvăşite.

Este rodul unei inteligenţe asemănătoare cu a lui însuşi, dar cu mult mai puternică, mai sistematică şi mai puţin stăpânită de frică. 

Cele mai bune cărţi sunt cele care îţi spun ceea ce ştiai dinainte.”

George Orwell – O mie nouă sute optzeci şi patru

2 comments

  • “Cele mai bune cărţi sunt cele care îţi spun ceea ce ştiai dinainte”, dar sub altă formă pentru a trezi în fiecare din noi starea noastră curată, cea care poate aduce clipe de conştiinţă ce fructifică spiritul şi îl înalţă. Bine, poate e cam pretenţios spus, dar aşa simt eu…Smile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.